Đôi chân em đi qua.
Hồn anh như dừng lại.
Gió mang hương em xa.
Như vẫn đâu đây mãi...

Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này