Đôi chân em đi qua.
Hồn anh như dừng lại.
Gió mang hương em xa.
Như vẫn đâu đây mãi...

295.000₫
295.000₫
325.000₫
325.000₫
325.000₫
295.000₫