https://file.hstatic.net/1000225975/collection/dlc001__6_.png

Chức vị tạo nên một người đàn ông thành đạt, thời trang và phụ kiện khăn choàng lịch lãm tạo nên thần thái của một quý ông đẳng cấp.